Ngũ hành (p3)

Ngũ hành (p3)

5. Đặc trưng của 12 địa chi

Địa chi tượng trưng cho đất. Và trong sự ảnh hưởng của vạn vất đến con người thì Đất là yếu tố có sức ảnh hưởng đến con người sau "Thiên" và 12 địa chi được lấy từ 12 con vật điển hình để ứng cho nó từng ngũ hành và có mỗi quan hệ sinh khắc khác nhau.
ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỊA CHI
- Địa chi có 12 địa chi: 6 địa chi là dương và 6 địa chi là âm
Địa chi
Âm / Dương
+
Sửu
-
Dần
+
Mão
-
Thìn
+
Tị
-
Ngọ
+
Mùi
-
Thân
+
Dậu
-
Tuất
+
Hợi
-

-   Hành của địa chi:
Địa chi
Ngũ hành
Tý, Hợi
Thủy
Dần, Mão
Mộc
Tị, Ngọ
Hỏa
Thân, Dậu
Kim
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi
Thổ
- Phương vị của địa chi:
Địa chi
Phương vị
Mão
Đông
Ngọ
Nam
Dậu
Tây
Bắc
Thìn, Tị
Đông Nam
Mùi, Thân
Tây Nam
Tuất, Hợi
Tây Bắc
Sửu, Dần
Đông bắc
- Địa chi phối mùa
Dần, Mão, Thìn: Mùa Xuân
Tị, Ngọ, Mùi: Mùa Hè
Thân, Dậu, Tuất: Mùa Thu
Hợi, Tý, Sửu: Mùa Đông

6. Hợp, xung, hình, hại của thiên can và địa chi


Trong mỗi quan hệ của thiên can và địa chi không chỉ có mỗi quan hệ tương sinh và tương khắc mà giữa chũng còn có các mỗi quan hệ hình hại nhau, hợp nhau, xung nhau. mỗi loại quan hệ đều tạo ra những tác động khác nhau.
HỢP, XUNG, HÌNH, HẠI CỦA THIÊN CAN VÀ ĐỊA CHI
- Có 6 cặp địa chi tạo thành 6 cặp đối xung nhau:
Từ các cặp trực xung trên tạo thành 3 bộ tứ hành xung:
Dần – Thân, Tị - Hợi
Thìn – Tuất, Sửu – Mùi
Tý – Ngọ, Mão – Dậu
- Có 4 cặp địa chi tạo thành tam hợp
Có 4 bộ tam hợp
Thân – Tý –Thìn
Dần – Ngọ - Thân
Hợi – Mão – Mùi
Tị - Dậu – Sửu
- Có 6 cặp địa chi tạo thành nhị hợp
Sửu - Tý
Dần - Hợi
Tuất - Mão
Dậu - Thìn
Tị - Thân
Ngọ - Mùi
- Có 6 cặp địa chi tương hại nhau.
Dậu - Tuất
Thân - Hợi
Mùi - Tý
Ngọ - Sửu
Tị - Hợi
Mão - Thìn

- Địa chi tương hại:
+ Hình hại vô lễ: Tí - Mão
+ Hình hại đặc quyền: Sửu - Mùi - Tuất
+ Hình hại vong ân: Dần - Tị - Thân
+ Tự hình nhau: Thìn - thìn, ngọ - ngọ, hợi - hợi, dậu - dậu
- Các cặp thiên can hợp nhau:
Ất hợp Canh
Bính hợp Tân
Đinh hợp Nhâm
Mậu hợp Quý
Kỷ hợp Giáp
- Hình phạt của các thiên can
Canh hình Giáp
Tân hình Ất
Nhâm hình Bính
Quý hình Đinh
Giáp hình Mậu
Ất hình Kỷ
Bính hình Canh
Đinh hình Tân
Mậu hình Nhâm
Kỷ hình Quý

 

Quản lý nội dung:

Đặng Đình Thi

Lưu

Dán kính nhà

dan kinh nha